Jahić: Pravopis ne smije biti sredstvo ideoloških manipuliranja

Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) danas je u Sarajevu organizirala tribinu o bosanskom jeziku “Šta se dešava s normom bosanskog jezika?”.

Predavač na tribini bio je akademik Dževad Jahić, dok je uvodničar trebao biti akademik Muhamed Filipović, koji međutim zbog zdravstvenih problema nije prisustvovao događaju.

Jahić ističe da se navršavaju dvije godine od kako BANU nastoji da se stanje s normiranjem i primjenom norme bosanskog jezika poboljša, ali da su organizacione snage Akademije slabe, a prepreke dobro poznate, zbog čega je na području definiranja norme bosanskog jezika prisutan “status quo”.

– Tu ima još uvijek nekoliko aktuelnih nesporazuma. Prvi je što se i dalje protkiva pitanje nepostojanja norme bosanskog jezika. Norma postoji, urađena je po svim pravilima. Drugi problem je nepostojanje koordinacije između normativaca, a još je teže što ne postoji korelacija između odgovornih institucija. Tu prije svega mislimo na Filozofski fakultet, Institut za jezik, Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti i na Akademiju nauka i umjetnosti BiH i još nekih drugih – kazao je Jahić.

Ističe da se problem aktualizirao izlaskom iz štampe ponovljenog izdanja Pravopisa bosanskog jezika autora Senahida Halilovića.

– Svako ponovljeno izdanje pravopisa trebalo bi biti korak naprijed, ali ovdje se po svemu sudeći desio korak nazad. Pravopis nije individualno, već kolektivno djelo. Pravopis ne smije biti, a kod nas jeste, sredstvo ideoloških manipuliranja. Halilović kao individua ima pravo da ponovi izdanje pravopisa, ali naučna i društvena kontrola je trebala biti dosta intenzivnija, da se ne bi desio korak unazad – ističe akademik.

Dodaje da na ponovljeno izdanje pravopisa ne treba sada bacati “drvlje i kamenje” jer bi to unazadilo samu normu pravopisa bosanskog jezika, te da je postojeći pravopis važeći.

– Norma je spoj gramatike, rječnika i pravopisa. Ovo izdanje pravopisa nije konsultovalo ono što se dešavao za dvadeset i nešto godina. Ovo nam je opomena i povod da ponovo pokušamo iznaći mogućnosti i snage da pod okriljem Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti na pravi način započnemo rad na pravopisu bosanskog jezika – zaključio je Jahić.

Pročitajte...