Jala u Simin Hanu poplavila nekoliko kuća i vozila

U Simin Hanu je rijeka Jala izlivanjem iz korita nanije velike štete građanima čije su kuće smještene u blizini njenog korita. Poplavljeno je nekoliko kuća i vozila koja su ostala zarobljena u vodi. Oštećeni su i lokalni mostovi. jala se polako povlači u svoje korito. Pogledajte izvještaj s terena…