Japanski stručnjaci za klizišta posjetili Srebrenik

Društvo za geotehniku u BiH i ove godine organiozovalo je naučno –stručnu konferenciju GEO-EXPO , na kojoj je posebna pažnja posvećena problematici klizišta . U sklopu konferencije koja je odrzana u Sarajevu eminetni stručnjaci iz ove oblasti , profesori sa univerziteta u Japanu ,govorili su o svojim iskustvima u pogeldu sanacije terena i sanacije klizišta , a ukupno šest japanskih stručnjaka obišlo je klizištima najugroženija područja Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Japana je od 2014.godine, u saradnji sa UNDP-ijem, aktivno uključena u obezbjedjenje sredstava za sanaciju klizišta na području cijele BiH. Obzirom da je i područje Srebrenika, jedno od ugroženijih područja u Tuzlanskom kantonu, japanski stručnjaci sa profesorom Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli, Sabidom Zekanom obišli su ugrožene lokacije na ovom području. Prema riječima prof. dr. Hideaki Mauri-a, vodećeg stručnjaka u ovoj oblasti u „zemlji izlazećeg sunca“, cilj posjete Srebreniku je sagledavanje stanja klizišta na području ovog grada i razmjena stručnih iskustava u njihovoj sanaciji. Na području Srebrenika od 2014.g. do danas je registrovano je 350 klizišta i sva su mapirana, sa jasno preciznim podacima o svakom pojedinačnom lokalitetu. Grad Srebrenik uz aktivnosti usmjerene na izradu tehničke dokumentacije značajna sredstva uložio je na saniranje lokaliteta sa klizištem, a uz pomoć različitih domaćih i medjunarodnih fondacija obezbjedjena su sredstva i za izgradnju novih kuća za porodice ciji su stambeni objekti uništeni ili oštećeni usljed aktiviranja klizišta. Profesor Zekan je tokom današnje posjete podsjetio da je objavljena i publikacija za područje Tuzlanskog kantona sa detaljnim podacima o svim aktivnim klizištima, potencijalno ugrozenim područjima, problemima tonjenja terena, kao i aktivnostima učinjenim na njihovoj dosadašnjoj sanaciji za cijelo područje kantona. Japanski stručnjaci učestvovat će i na  stručnom savjetovanju, koje će biti održano na RGGF Univerziteta u Tuzli.

Pročitajte...