Javni poziv/konkurs za izbor najljepše uređenog dvorišnog prostora, najuređenijeg balkona i terase stambenih objekata u TK

?????????????????????????????????????

 TV-TzTK Broj:02-236-8 /20

Tuzla, 29.04.2020 godine.                                                   

 Na osnovu člana 18. i 20. Statuta Turističke zajednice Tuzlanskog kantona ( Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 5/17) , Turističko vijeće Turističke zajednice Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj  29.04.2020. godine donosi:

ODLUKU O RASPISIVANJU

 

Javnog poziva za izbor najljepše uređenog dvorišnog prostora, najuređenijeg

balkona i terase stambenih objekata.

Član 1.

Prihvata se inicijativa Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona o raspisivanju Javnog poziva za izbor najljepše uređenog dvorišnog/parkovskog prostora, najuređenijeg balkona i terase stambenih objekata.

Član 2.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za akcije i projekte koji imaju uticaj na podizanje kvalitete turističke ponude na području Tuzlanskog kantona, sadržano u Planu i programu rada i Finansijkom planu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona – Odjeljak Ulaganja za unapređenje turizma;Tačka III.6. Podrška ekološkim projektima/aktivnostima ; u ukupnom iznosu od 3.100,00 KM.

 Član 3.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik turističkog vijeća TzTK

 

                                                                                                       Edin Buševac s.r.

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

Za izbor najljepše uređenog balkona/terase, dvorišnog prostora privatnih kuća/okućnica i dvorišnih prostora etažnih vlasnika stanova na području Tuzlanskog kantona.

 

Pozivaju se građani, vlasnici i korisnici, individualnih objekata za stanovanje i etažni vlasnici zgrada (stambene zgrade), da se prijave za sudjelovanje u nagradnoj akciji za izbor najljepše uređenog balkona i terase kao i dvorišnog prostora stambenih objekata.

Javni poziv se objavljuje na web stranici Turističke zajednice Tuzlanskog kantona  i putem elektronskih medija. Prijave na Javni poziv dostavljaju se na adresu Turistička zajednica Tuzlanskog kantona Ulica Muftije ef. Kurta broj 1. 75.000 Tuzla, putem pošte, predajom na protokol Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, elektronskim putem na adresu turzajtk@bih.net.ba

 • Kategorije i uslovi za prijavu na javni poziv.

Kategorija 1.

Najuređeniji/Najljepši balkon / terasa 

Neophodno dostaviti

 • Puno ime i prezime učesnika,
 • Kopija CIPS lične karte,
 • Tačna adresa i kontakt telefon,
 • Dostaviti najmanje dvije fotografije ili digitalni (video) zapis (balkon, terasa) kojom se aplicira na konkurs.

 

Kategorija 2.

Najuređeniji/najljepši dvorišni prostor privatnih kuća/okućnica

Neophodno dostaviti

 • Ime i prezime
 • Kopija CIPS lične karte
 • Tačna adresa i kontakt telefon,
 • Dostaviti najmanje tri fotografije ili digitalni (video) zapis (dvorište, okućnica ) kojim se aplicira na javni poziv.

 

 

 

Kategorija 3.

Najuređeniji/najljepši dvorišni prostor etažnih vlasnika stanova

Neophodno dostaviti

 • Lokacija zgrade-Grad/općina /Ime i prezime predstavnika etažnih vlasnika zgrade
 • Tačna adresa i kontakt telefon,
 • Dostaviti najmanje tri fotografije ili digitalni (video) zapis (dvorište zgrade) kojim se aplicira na javni poziv.

Stručna komisija imenovana od strane organizatora je dužna da u periodu od 15 dana od momenta zatvaranja Javnog poziva, izvrši pregled prispjelih aplikacija, izvrši terenski uvid aplikacionih lokacija (kontrolu odabranih prijava) te izvrši ocjenjivanje istih  po prethodno utvrđenim kriterijima:

Održavanje i urednost dvorišta, bašte, balkona /terase                  (1- 5 bodova)

– Uloženi trud, izbor i njegovanje biljaka;                                                 (1- 5 bodova)

– Poštivanje tradicije i elemenata našeg podneblja;                                (1- 5 bodova)

– Ukupni estetski dojam.                                                                   (1- 5 bodova)

 

Krajnji rok za predaju aplikacija/prijava na Javni poziv je  01. juli 2020. godine

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona Ulica Muftije ef. Kurta broj 1. 75.000 Tuzla ili pozivom na broj 035 / 228-800, 035 228-799.

 

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona je obezbijedila adekvatne nagrade

po sljedećim kategorijama:

 

Kategorija 1.

Najuređeniji/Najljepši balkon / terasa 

 • Prva nagrada u iznosu od 300 KM
 • Druga nagrada u iznosu od 200 KM
 • Treća nagrada(dvije nagrade) u iznosu od 100 KM

 

 

 

Kategorija 2.

Najuređeniji/najljepši dvorišni prostor privatnih kuća/okućnica

 • Prva nagrada u iznosu od 500 KM
 • Druga nagrada u iznosu od 300 KM
 • Treća nagrada (dvije nagrade) u iznosu od 200 KM

Kategorija 3.

Najuređeniji/najljepši dvorišni prostor etažnih vlasnika stanova

 • Prva nagrada u iznosu od 500 KM
 • Druga nagrada u iznosu od 300 KM
 • Treća nagrada (dvije nagrade) u iznosu od 200 KM

 

Dodjelu novčanih nagrada i zahvalnica dobitnicima, uručiće ministar trgovine, turizma i saobraćaja u Vladi Tuzlanskog kantona g. Edin Buševac na Svjetski Dan zaštite prirode 28 jula 2020. godine ( mjesto i vrijeme održavanja završne ceremonije dodjele nagrada biće  naknadno određeno ).

                                                                    

 

 

                                                                             Turistička zajednica Tuzlanskog kantona       

                                                                                               Miralem Mešković s.r.

                                                                                          Voditelj Turističkog ureda