Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba u Tuzli

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzla, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, objavlila je Javni poziv za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba u Tuzli. Podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa – osiguranje stanova po modelu socijalnog stanovanja je pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja  a raseljenim osobama u FBiH na raspolaganju je  u vidu: Osiguranja stanova kroz izgradnju stambenih jedinica u skladu sa propisanim standardima, kroz izgradnju zgrada po modelima neprofitnog socijalnog stanovanja, u cilju integracije u mjestu raseljenja.Sredstva će biti osigurana iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope. Koordinator Projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementator Projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica Sarajeva.