Jeste li zaboravili donirane hurme?! Dio je ipak tu…

U martu 2021 godine, Kraljevina Saudijska Arabija donirala je 50 tona hurmi građanima Bosne i Hercegovine. Tom prilikom Udruženje Zaboravljena djeca rata je uputilo zahtjev/molbu za donaciju putem emaila na adrese Ambasade i Kulturnog centra Kralja Fahd. Na ovaj zahtjev, Ambasada je putem Kulturnog centra Fahd dodijelila 140 kilograma hurmi, izjavila je Ajna Jusić, predsjednica Udruženja.

– Na osnovu donacije, Udruženje je pozvalo grupu žena iz BiH da učestvuju u proizvodnji domaćih proizvoda od hurmi. Cilj ove aktivnosti je jačanje ekonomskog i društvenog položaja žena u lokalnim zajednicama za kojeg sigurno ističemo da je loš ako gledamo sa aspekta ravnopravnosti, zaposlenosti i preživljenog nasilja u porodici ili drugim odnosima. Ovakve aktivnosti potiču procese reintegracije i resocijalizacije povratnica, interno raseljenih izbjeglica i žena preživjelih ratnog seksualno nasilje, napisala je Ajna na svom facebook nalogu.

Svjesni su da je ovo mali korak, ali je kažu u ovom Udruženju važno da su na ovaj način povezali grupu žena iz različitih lokalnih zajednica, te ojačali osjećaj međusobne solidarnosti i podrške. Hurme su isporučene u Konjic, Zavidoviće, Tinju Srebrenik, Bihać, Mostar i Foču. Produkt rada su domaći džemovi od hurmi, mix džem od hurmi i šljiva, vitaminska bomba „NERAdol“, kolači od hurmi i oraha.Udruženje Zaboravljena djeca rata spremno je i u budućnosti podržavati ovakve inicijative. Na ovaj način otvaraju prostor za povezivanje različitih lokalnih zajednica i građana, povezivanje nevladinih organizacija i drugih institucija.

– Procesi izgradnje bolje budućnosti za sve građane u BiH moraju uključivati saradnju između građana, nevladinih organizacija i javnih institucija, kaže Ajna.

Uskoro će Udruženje objaviti više informacija o načinu kupovine ovih proizvoda.