JOB BiH traži Izmjene Zakona o pravima demobilisanih boraca

Jedinstvena organizacija boraca „Unija veterana“ Bosne i Hercegovine prema Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata uputila je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih boraca. Traže, između ostalog, da se pripadnicima ARBiH sa navršenih 65 godina prizna penzija,i ako nije skupio dovoljno staža, a bio je angažovan cijeli rat. Zahtjevaju i da prioritet pri zapošljavanju imaju pripadnici boračke populacije, te djeca boračke populacije.

U Sarajevu je održana Skupština Jedinstvene organizacije boraca “Unije veterana” Bosne i Hercegovine. Jednoglasnom odlukom delegati su donijeli nekoliko zaključaka. Od Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida rata traže da sve temeljne organizacije ravnopravno tretiraju, te da Upravni odbor JOB-a prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih boraca uputi resornom Ministarstvu kao i svim klubovima parlamentarnih stranaka u Federaciji BiH.

– Od Zakona koji je danas validan. prošle su 2 godine i još nisu otklonjeni su do sada trebali biti otklonjeni – ističe Sulejman Ibrahimović, predsjednik UO JOB „Unija veterana“ TK.

Traže da se svim borcima omogući ostvarivanje prava na borački dohodak bez izuzetaka u iznosu od 2 KM po mjesecu provedenom u Armiji RBIH i MUP-u RBIH; da se zakonom obavezno uvrsti priznavanje radnog staža.

– Drugi zaključak koji smo naveli je da se borački staž ili beneficirani borački staž mora priznati kao radni staž – dodaje Nihad Srabović, predsjednik Skupštine JOB „Unija veterana“ TK.

Također, traže da se pripadnicima ARBiH sa navršenih 65 godina prizna penzija i to minimalno, ako nije skupio dovoljno staža, a bio je angažovan cijeli rat. U tom slučaju bi supruge mogle ostvariti neko pravo nakon smrti pripadnika ARBiH, a penzija bi se dijelila srazmjerno provedenom vremenu u Armije.

– Četvrti zaključak je da se prilikom zapošljavanja boračke kategorije i djeca boračkih kategorija, porodice šehida i poginuli boraca, mora izvršiti dodatnakvalifikcija bodovanja – napominje Srabović.

Zatraženo je i da se na nivou Bosne i Hercegovine utvrdi Dan veterana.

Pročitajte...