JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavila je Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2021.

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavila je Javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji Programa poticanja zapošljavanja 2021. godine.
Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 216.600,00 KM, radi sufinansiranja zapošljavanja 34 osobe sa evidencije nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, i sufinansiranja stručnog osposobljavanja do 12 osoba sa evidencije nezaposlenih, koje ne pripadaju boračkoj populaciji.
Finansijska sredstva su osigurana u Budžetu TK, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak, kojim se sufinansira dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće, ili naknade osobi na stručnom osposobljavanju, u zavisnosi od pojedinačne mjere.
Program se realizira s ciljem sufinansiranja zapošljavanja i stručnog osposobljavanja, osoba sa evidencije nezaposlenih Službe, sa posebnom rodnom osjetljivošću, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, unapređenja radnih sposobnosti i stvaranje uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva, osposobljavanjem za rad u zvanju za koje su se školovali.
Javni poziv objavljen je 22.9.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Zadnji dan podnošenja prijava je 7.10.2021. godine.