Kako da najbrže provjerite lokaciju svog biračkog mjesta?

0
2116

Uz pokazivanje jednog od važećih bh. identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš) na biračkom mjestu birač dobija kombinaciju glasačkih listića koja mu pripada i ostvaruje pravo na glasanje. Tajnost glasanja je osigurana na biračkom mjestu.

Lokaciju svog biračkog mjesta birači mogu provjeriti ako posjete web stranicu CIK BiH www.izbori.ba i otvore link “Da li ste registrirani”.

U prazna polja upišu tražene podatke (ime, prezime i JMB).

Drugi način provjere je putem slanja SMS poruke na broj 091 12 12 12.

Poruka treba da sadrži samo JMB (slanje poruke košta 0,10KM+PDV).

Treći način provjere lokacije biračkog mjesta je da birač kontaktira općinski Centar za birački spisak ili pozove info linije CIK BiH 033/251-331 ili 033/251-332.