Kako ostvariti pravo na subvencioniranje doprinosa po Federalnom “korona” zakonu?

Federalni zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica propisuje subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, ukidanje akontacije poreza na dobit za 2020. godinu za ona lica koji su korisnici subvencije po ovom zakonu kao i ukidanje poreza na dohodak za samostalne poduzetnike.

Popularno nazvan Korona zakon propisuje i obustavu obračuna plaćanja zateznih kamata na javne prihode koji obuhvata period trajanja prirodne nesreće i 90 dana nakon toga. U nastavku vam dajemo pojašnjenja kako ostvariti pravo na subvenconiranje doprinosa koje propisuje ovaj Zakon.

Subvencioniranje doprinosa po Federalnom korona zakonu imaju svi porezni obveznici, poslovni subjekti i samostalni poduzetnici koji imaju sjedište u Federaciji. Ovo pravo ne mogu ostvariti javna preduzeća, banke i ostale finansijske institucije, organi uprave, jedinice lokalne samouprave kao i udruženja i javne institucije. Isto je sa privrednim subjektima sa sjedištem u Distriktu Brčko i RS-u, i onim osnovanim nakon 1. marta.  Subvencioniraće se  doprinosi u iznosu od 244, 85 maraka mjesečno po svakom uposleniku počevši od aprila. To podrrazumjeva sve mjesece dok traje stanje nesreće i mjesec  nakon prestanka proglašenja ovog stanja.

„Poreznim obveznicima obrtnicima i samostalnim poduzetnicima  koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu kao i niskoakumulativnim djelatnostima suvencioniraće se doprinosi u onom iznosu utvrđenih doprinosa u skladu sa propisanim mjesečnim osnovicama za tekuću godinu“- rekla je Amra Nurkanović, saradnik u Odsjeku za inspekcijski nadzor PU FBiH, ispostava Tuzla.

Da bi porezni obveznik ostvario pravo na subvencioniranje dopsinosa mora ispuniti dva uvjeta:„Prvi uvjet je da je uplatio doprinose i porez na dogodak uz isplaćenu plaću zaključno sa februarom 2020. godine. Drugi uvjet jeste da ima ostvareni pad prometa odnosno prihoda za 20 odsto i više u odnosu na isti period 2019. godine- ističe Nurkanović.

Iz Porezne uprave Federacije upozoravaju porezne obveznike da podnesu zahtjeve u predviđenim rokovima. Iz Porezne uprave pozivaju obveznike da uplate doprinose doprinose zaključno sa februarom prije nego što podnesu ovaj zahtjev, jer u suprotnom  neće ostvariti pravo na subvencioniranje doprinosa.

Obrazac za ostvarivanje ovog prava porezni obveznici mogu pronaći na web stranici Porezne uprave Federacije kao i deteljno uputstvo za popunjavanje zahtjeva i uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebne dokumentacije.