Aerodrom Tuzla: Kako se suprotstaviti sve oštrijoj konkurenciji?!

Od preduzeća čiji je rad sufinansiran budžetskim sredstvima, Međunarodni aerodrom Tuzla je izrastao u samoodrživu kompaniju sa 200 zaposlenih. Ipak, sve jača konkurencija unutar BiH, kao i neke druge okolnosti čine da i aerodrom bilježi gubitke gdje bi mogao imati dobit. U Upravi čine sve kako bi adekvatno odgovorili na takve izazove, a kako bi na koncu bili zadovoljni putnici, kao i aviokompanije s kojima posluju. Uprava Međunarodnog aerodroma Tuzla već određeni vremenski period uz podršku nadležnog kantonalnog ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona pokušava riješiti problem tzv. divljeg parking prostora. Funkcioniranje Međunarodnog aerodroma Tuzla Vlada Tuzlanskog kantona subvencionirala je budžetskim iznosom od 300 hiljada KM. Od ove godine ta subvencija nije predviđena jer je aerodrom ušao u fazu samoodrživosti. Ono što je još specifično za rad aerodroma u ovoj godini jeste jačanje konkurencije aerodromskih operatora unutar same države. Cilj Uprave Međunarodnog aerodroma Tuzla jeste održati kvalitet i nivo usluga, a kako bi bili zadovoljni i putnici i aviokompanije koje lete sa Dubrava. Za razliku do 2014. godine kada su zapošljavali 45 osoba, danas Aerodrom Tuzla ima približno 200 uposlenika.