Kako se uspješno boriti protiv korupcije u bh. društvu?

Osnovni preduslov za uspješnu borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini je jačanje saradnje između zakonodavnih i izvršnih antikorupcionih tijela, te podizanje svijesti građana o pojmu korupcije. Radionicu o ovoj temi, kojoj su prisustvovali nadležnih iz Posavskog, Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona, organizirala je Misija OSCE-a u BiH.

Misija OSCE-a u BiH u februaru je predstavila izvještaj izrađen na osnovu rezultata praćenja rada na predmetima korupcije u Bosni i Hercegovini. Zasnovan je na praćenju 67 predmeta korupcije koji su okončani pred domaćim pravosudnim institucijama od januara 2010. do septembra 2017. U vezi sa zakonodavnim okvirom, primjetili su da materijalno i procesno krivično zakonodavstvo na različitim nivoima vlasti u BiH nije u dovoljnoj mjeri harmonizirano.

U Tuzlanskom kantonu najčešće primjedbe građana odnose se na zapošljavanje bez konkursa u javnim institucijama.

U Bosni i Hercegovini, korupcija prožima sve sektore i povezana je s organiziranim kriminalom i najtežim oblicima kriminala. Iako su poduzeti neki početni pozitivni koraci, građani u Bosni i Hercegovini i dalje čekaju na konkretan i opipljiv napredak u borbi protiv korupcije.

Pročitajte...