Kampanja ‘Ne samo danas’ skreće pažnju na problem nasilja nad ženama

“Ne samo danas” naziv je javne kampanje koju implementiraju mladi Asocijacije XY povodom obilježavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, a jedan njen dio bit će održan danas na Trgu djece Sarajeva.

Cilj je skretanje pažnje javnosti na društveni problem nasilja prema ženama koji bi trebao da je u fokusu svih 365 dana u godini. Kampanja se sastoji iz dva dijela i to online kampanje koja je počela 1. marta na društvenim mrežama Asocijacije XY – Facebooku i Instagramu i ulične akcije koja će biti održana 8. marta na Trgu djece Sarajeva.

Koordinator za mlade Asocijacije XY Amer Džekman ističe da se kampanjom želi skrenuti pažnja javnosti na stvarne potrebe žena tokom cijele godine a podrazumijevaju bolje i ravnopravnije društvo bez nasilja i diskriminacije.

– Našim majkama, sestrama, djevojkama, prijateljicama nije dovoljan jedan cvijet ili poklon na ovaj datum kako bi bile sretne. Istraživanja u našoj zemlji pokazuju da su djevojke i žene izložene različitim formama nasilja, najčešće psihološkom a zatim i fizičkom koje vrše njihovi partneri ili članovi porodice. Iako prisutne, mnoge forme nasilja u našoj zemlji nailaze na odobravanje – kazao je Džekman.

Nasilje u porodici i u vezama pronalazi uporište u socijalnim nejednakostima, a važan faktor pojave nasilja su rodni stereotipi koji vode do nejednake raspodjele moći odlučivanja i odobravanja nasilja muškaraca prema ženama. Isti normativi obeshrabruju žene da prijave nasilje, a često rodni stereotipi doprinose razvoju stavova koji odobravaju nasilje u vezama. U BiH je prisutan društveni stav da je nasilje intimna stvar i da na određene forme nasilja ne trebamo reagovati, navodi se u saopćenju Asocijacije XY.

(RTVTK/FENA) M.L.

Pročitajte...