Kampanja za lokalne izbore u BiH počinje 16. oktobra: RAK upozorio medije da se ponašaju u skladu s pravilima

– Obaveza pokrivanja izbornih aktivnosti tokom izbora odnosi se na sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u BiH

SAAJEVO /AA) – Regulatorna agencija za komunikacije BiH upozorila je na obavezu poštivanja Poglavlja 16. Izbornog zakona BiH i Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora, a u vezi sa održavanjem lokalnih izbora u BiH 15. novembra, javlja Anadolu Agency (AA).

Obaveza pokrivanja izbornih aktivnosti tokom izbora odnosi se na sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u BiH.

Službeni početak izborne kampanje za lokalne izbore u BiH je 16. oktobar i traje 30 dana. U skladu s tim, neposredno obraćanje političkih subjekata, kao i emitovanje plaćenog političkog oglašavanja počinje u periodu od 30 dana prije dana izbora, odnosno 16. oktobra.

“Pored toga, pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija obavezni su dostaviti Agenciji raspored planiranih izbornih programa najkasnije sedam dana prije početka izborne kampanje, kao i važeće cjenovnike marketinških usluga najkasnije 15 dana prije početka izborne kampanje”, navode iz RAK-a BiH.

Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno 14. novembra u sedam sati i traje do njihovog zatvaranja.

“Agencija ovim putem poziva sve televizijske stanice da praćenje izborne kampanje, odnosno svoje izborne programe u najvećoj mogućoj mjeri učine pristupačnim osobama sa oštećenjem sluha, kao i slijepim i slabovidnim osobama. U programima poput izbornih hronika i političkih debata, te neposrednom obraćanju političkih subjekata, preporučuje se osigurati tumačenje na znakovni jezik ili titlovanje”, navode iz RAK-a BiH.