Kantonalna Direkcija za robne rezerve u posljednja dva mjeseca donijela nacrt zakona o robnim rezervama kao i dva plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona

Kantonalna Direkcija za robne rezerve u posljednja dva mjeseca donijela je nacrt zakona o robnim rezervama kao i dva plana za 2020. godinu i 2020.-2024. godine. Cilj direkcije je da se u budućnosti ne oslanja na budžet, već da bude samoodrživa. Po prvi put nakon više od 10 godina, obezbijeđena su sredstva za nabavku robnih rezerva.  Ovom nabavkom cilj je poboljšati poslovanje robnih rezervi. Opširnije u video prilogu