Kantonalna uprave Civilne zaštite u 2020. godini: Teška i izazovna godina

Dvijehiljade i davdeseta godina za Kantonalnu upravu civilne zaštite bila je veoma izazovna i teška. Zadesila nas je pandemija Korona virusa zbog čega smo imali proglašeno stanje prirodne nesreće, a potom i elementarne nepogode u 11 općina, odnosno gradova u TK usljed obilnih kiša, klizišta i grada. Svi uposleni u Upravi i štabu Civilne zaštite TK bili angažovani nerijetko 24 sata. Kažu, uspješno su odgovorili svim izazovima.

Novinarka: Dragana Bosankić

Pandemija korona virusa u 2020-toj godini poseban izazov bila je za sve službe zaštite i spašavanja. U Kantonalnoj upravi civilne zaštite suočili su se sa nečim nepoznatim, što do sada nisu imali priliku raditi, kao i svi drugi u cijelom svijetu. Uz proglašenje stanja prirodne nesreće zbog pandemije, svi angažovani u civilnoj zaštiti radili su danonoćno, po 24 sata.

Civilna zaštita na raspolaganje je stavila zaštitnu opremu i materijalno-tehnička sredstva za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti koronavirusa. U Kantonalnoj upravi civilne zaštite kažu da su i pored svih otežavajućih okolnosti brzo i spremno odgovorili svim izazovima kriznih situacija u 2020.godini.

Pored pandemije, Tuzlanski kanton su tokom ljeta zadesile i elementarne nepogode uzrokovane obilnom kišom, klizištima i gradom, na koje je također morala odgovoriti Kantonalna uprava CZ. Jedanaest općina, odnosno gradova pretrpili su velike štete usljed čega su proglasili stanje prirodne nesreće u svojim lokalnim zajednicama. U Kantonalnoj upravi CZ u saradnji sa Vladom TK aktivno su se uključili u saniranje posljedica.

Pored djelovanja u vanrednim okolnostima i nastavka aktivnosti na provođenju mjera na zaštiti ljudi od zaraze koronavirusa, koja je krajem godine došla do vrhunca i velikog porasta obvoljelih, u kantonalnoj Upravi CZ uspjeli su završiti i redovne obaveze. Na vrijeme je izrađen Program rada Kantonalne uprave za 2021.godinu.

(RTVTK)