Kantonalna uprave za šumarstvo : Prijedlog Zakona o šumama FBiH donosi mnoge pozitivne ali i negativne promjene

Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je utvrdila Prijedlog Zakona o šumama Tuzlanskog kantona. Ovim Zakonom Vlada Tuzlanskog kantona nastoji urediti očuvanje i zaštitu šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihovih funkcija, upravljanje šumama i šumskim zemljištem kao i ekonomske, socijalne i ekološke funkcije ovog prirodnog bogastva. Novi zakon o šumama donosi mnoge izmjene. Tako naprimjer, po novom Prijedlogu zakona čuvarska služba stavljena je u okvir Kantonalne uprave za šumarstvo, čime će biti postignuta veća kontrola kada je u pitanju čuvanje šuma jer čuvari šuma neće biti pri istoj firmi koja koristi šume.

 Više u video prilogu.

Sagovornik :

Kasim Aljić, Direktor Kantonalne uprave za šumarstvo TK

Pročitajte...