Kladanjski vijećnici usvojili Informaciju o realizaciji Programa rada općinskog vijeća

U Kladnju je održana sjednica Općinskog vijeća. Među 13 tačaka dnevnog reda našla se Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Kladanj za prošlu godinu, i program rada pet javnih ustanova na području Kladnja. Razmatrano je i nekoliko prijedloga Odluka, a jedna od njih je subvencioniranje prijevoza učenika srednje škole za drugo polugodište.