Klimatske promjene donijele su situacije koje se ranije nisu mogle predvidjeti

Izazova u Bosni i Hercegovini ima sve više, kao uostalom u cijeloj Evropi. Klimatske promjene donijele su situacije koje prije koje desetljeće se nisu mogle ni predvidjeti. Od poplava, preko ekstremnih hladnoća to potresa – to su sve situacije za koje se svi moraju spremati i koje su postale redovite.

Izjavio je to u intervjuu za Fenu pomoćnik ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske Damir Trut, koji je prošle sedmice boravio u BiH kao jedan od učesnika konferenciji „Priprema BiH za Mehanizam civilne zaštite Evropske unije“.

Trut je podsjetio da je tom konferencijom obilježeno 10 mjeseci od početka projekta „EU za bolju civilnu zaštitu u BiH”.

– Željeli smo pokazati sve do sad provedene aktivnosti i podići svjesnost šire pa i međunarodne zajednice o napredcima na području CZ u BiH – kaže Trut.

Pojašanjava da je to projekt kojeg u stopostotnom iznosu financira Europska unija, a namijenjen je podizanju spremnosti sustava Civilne zaštite u BiH na punopravno priključivanje Mehanizmu Unije za civilno zaštitu. Provodit će se edukacije, treninzi, vježba, izradit će se procjene rizika. Kroz ukupno preko 60 aktivnosti u dvije godine svi segmenti CZ u BiH bit će pripremani za ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima CZ u Europi.

– Članstvo u Mehanizmu unije za civilnu zaštitu ovisi o nizu preduvjeta od kojih je samo jedan spremnost operativnih snaga. Svi znamo da se operativno snage pripremaju bez obzira na Europe i iz potreba koje proizlaze iz procjene rizika svake države. Ono što Europa očekuje od svake članice Mehanizma Unije za civilnu zaštitu jesu jasno definirani postupci djelovanja kako unutar države tako i prema inozemstvu. Potrebno je uspostavljanje jedne kontaktne točke za državu i razumijevanje načina postupanja u međunarodnom okruženju. Transparentnost postupaka je jako važna posebno u segmentima koja povlače financijska sredstva kao što su projekti, obuka, nominacija snaga za međunarodnu pomoć i slično – rekao je Trut.

Upitan kada će BiH biti kandidat i da li je moguće napraviti veze prije samog članstva u Europskoj uniji, Trut kaže da je BiH je svakako već sad kandidat i članstvo u Mehanizmu je samo pitanje vremena. Kao i Hrvatska i BiH može postati članica Mehanizma i prije no što postane članica EU.

– Izazova u BiH ima sve više, kao uostalom u cijeloj Europi. Klimatske promjene donijele su nam situacije koje pred koje desetljeće nismo mogli ni predvidjeti. Od poplava, preko ekstremnih hladnoća to potresa – to su sve situacije za koje se svi moramo spremati i koje su postale redovite. BiH u svojoj unutarnjoj organizaciji ima tu prednost da se operativno snage organiziraju već na najnižim razinama i sustavno se radi na njihovom opremanju i obučavanju. Prostor gdje se može još napraviti je u standardizaciji postupaka kada se odgovara na izazov koji prelazi administrativne pa i državne granice – naveo je.

Govoreći o tome postoje li neke procjene šta je najveći rizik za ovo područje, istaknuo je da je BiH usvojila procjenu ugroženosti u ožujku 2011. prema kojoj su najveći rizici koji prijete BiH potres, požari otvorenog prostora i poplave.

– Ti su rizici zajednički za cijelo područje. U lipnju ove godine održana je radionica kako bi se počela dogovarati procjena rizika koja bi bila napravljena prema preporukama EU. Ovaj će projekt doprinijeti tom postupku jer će za 15 općina izraditi procjenu rizika na općinskoj razini koje će poslužiti za izradu nacionalne procjene rizika bez koje nema adekvatnog planiranja ni smanjivanja rizika od katastrofa – rekao je Trut.

Nedavno je veliki potres pogodio Albaniju, cijelo područje je trusno, te je jedno od pitanja ima li mogućnosti da se kroz regionalnu saradnju stvore mehanizmi za zajedničko djelovanje.

Trut naglašava da da mehanizmi za zajedničko djelovanje postoje na razini Mehanizma EU – to mu je upravo i cilj.

– U Centru za koordinaciju odgovora EU (ERCC) prikupljaju se informacije o katastrofi, koristi se baza podataka operativnih snaga, ujednačeno se dostavljaju informacije o potrebama i ponudama. Kroz vježbe koje se održavaju svake godine testiraju se i jačaju interoperabilnost operativnih snaga za harmonizirano djelovanje na terenu. Isto tako je cijela regija premrežena bilateralnim sporazumima koji predviđaju zajedničke aktivnosti na samo u reakciji na katastrofe već i u smanjivanju rizika od katastrofa. Tako sa sigurnošću mogu reći da nijedna država nije sama u katastrofi – rekao je u intervjuu za Fenu pomoćnik ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske Damir Trut.