Komisija za kulturu, sport i mlade Skupštine TK podržala Strategiju prema mladima TK

Članovi Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine TK razmatrali su danas Strategiju prema mladima Tuzlanskog kantona 2020. – 2024. godine. Upoznati su i sa Informacijom u vezi predstavke studentice Amile Dervišbegović iz Tuzle.

Članovi Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine TK podržali su Strategiju prema mladima TK od 2020. – 2024. godine za koju su se složili da je strateški dokument, koji treba da poboljša status mladih. Strategija identifikuje probleme mladih, ali donosi i konkretna rješenja koji će doprinijeti ostanku mladih ljudi u našoj zemlji.

Razmatrana je i Informcija Univerziteta u Tuzli koja se odnosi na predstavku Amile Dervišbegović iz Tuzle, koja je imala problema sa prelaskom sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici na Medicinski fakultet UNTZ.

Iz Komisije za za kulturu, sport i mlade Skupštine TK poručuju da će njihov rad i u budućnosti biti fokusiran na konkretne probleme mladih ljudi na TK.