Komisija za obrazovanje predlaže stavljanje van snage Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje

Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona održala je danas sjednicu i Skupštini predložila usvajanje više akata. Riječ je o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakoan o srednjem obrazovanju i odgoju, kao i prijedlogu Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu.
Rješenjima koja se predlažu u izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, kao i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, predviđena je izrada podzakonskih akata koji će onemogućiti diskriminaciju u školama po razločitim osnovama, a što je jedna vrsta iskoraka u odnosu na postojeće i ranija zakonska rješenja, napominje predsjednik ove komisije.
Konrektnom primjenom ovoga zakona ubuduće će to moći biti sekretari, bibliotekari i drugi zaposlenici koji ispunjavaju opće uvjete. Komisija je jednoglasno podržala i Skupštini na usvajanje predložila da usvoji Odluku o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu.
U nastavku su prihvaćene informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u prethodne dvije školske godine, te razmotreno više predstavki koje su upućene ovoj skupštinskoj komisiji.

Pročitajte...