Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK podržala Prijedlog Budžeta TK za 2020. godinu

Na Skupštini Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak 23. decembra, predviđeno je razmatranje planskih finansijskih dokumenata za 2020. godinu. Riječ je o Prijedlogu Budžeta za 2020. godinu sa Zakonom o njegovom izvršenju, potom Odluci o privremenom finansiranju iz oabveza zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za prvo tromjesečje 2020. godine, kao i Finansijski plan Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu s Odlukom o izvršenju Finansijskog plaan Službe za zapošljavanje TK za 2020. godinu. Sve ove akte, uključujući i prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. godina, Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku je podržala i predložila ih Skupštini na usvajanje.
Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku podržala je Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i preporučila Skupštini Tuzlanskog kantoan da ga usvoji. Posrijedi je povećanje Budžeta za blizu 16 miliona KM u odnosu na Nacrt ovog dokumenta. Predlagač podsjeća da su u toku javne rasprave stigli zahtjevi za njegovo povećanje u iznosu većem od 63 miliona KM. Uvedene su i nove budžetske pozicije poput milion KM za pronatalitetnu politiku, uvećane su plaće, povećana su sredstva za dopunska prava boraca, poljoprivredu, podršku malim i srednjim preduzećima, gradit će se dvije škole, nastaviti gradnja prvog bh-a Centra za autizam, poveaćti dječiji doplatak, utopliti više od 50 objekata.
Komisija je podržala i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantoan za 2020. godinu, kao i prijedlog Izmjena i dopuna Prosotornog plana za područje Tuzlanskog kantoan 2005-2025. godina. Data je saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 1.1. do 31. 3. 2020. godine, kao i na Finansijski plan Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu.

Pročitajte...