Kompletirana oprema Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla

Nedavnom isporukom ljudskog kadavera, kompletirana je oprema Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“Tuzla, koji počinje sa radom 4. oktobra, ove godine. Uz najsavremniju opremu, znanje studentima će prenositi i vrhunski stručnjaci iz oblasti medicine.

Opširnije u video prilogu:
Sagovornici: Akademik, prof.dr.Nedeljko Stanković,rektor Evropskog univerziteta „ Kallos“Tuzla
prof.dr Mithat Tabaković, dekan Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“Tuzla
prof.dr.Slobodan Marinković

Pročitajte...