Konferencija ‘Digitalizacija bh. društva’ u Sarajevu

Na konferenciji “Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva“ danas u Sarajevu bit će izvršen presjek stanja u BiH kada je riječ o digitalizaciji i informaciono-komunikacionoj tehnologiji, te inicirane aktivnosti koje trebaju pokrenuti promjene.

Konferencija je dio Programa razvoja informacionog društva BiH, s ciljem promocije bosanskohercegovačke privrede i podrške usklađivanju izvozno orijentisanim kompanijama u približavanju modernim tokovima poslovanja i rada u Evropskoj uniji i svijetu.

Rad konferencije će biti podijeljen u panele – digitalizacija transportnog i logističkog sektora, e-zdravstvo, e-uprava, e-obrazovanje, e-biznis, mediji i informaciono društvo, informaciono-komunikacijske tehnologije i infrastuktura, e-pravosuđe, e-ekologija, cirkularna ekonomija i industrija, informaciono-komunikacijske tehnologije i energetska učinkovitost, Cyber sigurnost i e-građanin, interoperabilnost, digitalizacija kulturno-istorijskog nasljeđa, informaciono-komunikacijske tehnologije i sigurnost, tehnološke usluge informacionog društva, e-finansije, e-preduzeća, mobilnost radne snage, potrošačka dobra.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici akademske zajednice, biznis sektora, javnog sektora, te članovi asocijacija i udruženja, saopćeno je iz Vanjskotrgovinske komore BiH.

(RTVTK/FENA) J.Č.

Pročitajte...