Konferencija o sistemu smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa

“Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH s fokusom na djecu”, naziv je konferencije koja će biti održana danas u Sarajevu.

Na konferenciji će se govoriti o ulozi i značaju države i međunarodnih organizacija i drugih aktera u sistemu zaštite i spašavanja, saopćeno je iz organizacije Save the Children.

Izgradnja lokalnih zajednica i škola otpornih na katastrofe jedan je od prioriteta Save the Childrena jer se nikada ne zna kada će se desiti neka prirodna nesreća ili nesreća izazvana ljudskim djelovanjem.

Prije poplava iz maja 2014. godine, u Bosni i Hercegovini se vrlo malo pažnje posvećivalo pripremljenosti za postupanje u slučajevima prirodnih i drugih nesreća. Situacija se danas postepeno mijenja nabolje.

U protekle tri godine, Save the Children je radio na programima smanjenja rizika od prirodnih nesreća na lokalnom nivou u općinama Gradačac, Šamac, Maglaj, Srebrenica, Sanski Most i u Distriktu Brčko.

Aktivnostima jačanja kapaciteta za postupanje u vanrednim situacijama obuhvaćene su navedene općinske administracije te osam škola i dva vrtića, a u radionicama i praktičnim vježbama učestvovalo je oko 4.500 djece.

Sve aktivnosti realizirane su u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i relevantnim institucijama na svim nivoima u BiH.

(RTVTK/FENA) L.A.

Pročitajte...