Konkurs: Podršku i ljubav pružite – nagradu zaslužite!

OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA SA PODRUČJA TUZLANSKOG KANTONA-

Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti sa područja Tuzlanskog kantona „PIPOL“, uz saglasnost Ministarstva nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona, povodom obilježavanja 15. februara – Međunarodnog dana djece oboljele i izliječene od raka,  r a s p i s u j e Edukativno-nagradni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona

 PODRŠKU I LJUBAV PRUŽITE – NAGRADU ZASLUŽITE!

 Opće odredbe konkursa

Javni poziv za učešće u konkursu biti će objavljen 03.01.2020.godine na službenoj Facebook stranici Udruženje „PIPOL“ Tuzla.

Konkurs „PODRŠKU I LJUBAV PRUŽITE – NAGRADU ZASLUŽITE“ ima za cilj prvenstveno pružiti podršku djeci oboljeloj i izliječenoj od raka, te uticati na razvoj svijesti o pojavi malignih oboljenja u dječijem dobu, naročito kod djece školskog uzrasta. Sekundarni ciljevi konkursa su razvoj empatije prema djeci oboljeloj i izliječenoj od raka, vršnjačke solidarnosti, edukacija građanstva i cjelokupne društvene zajednice.

Konkurs „PODRŠKU I LJUBAV PRUŽITE – NAGRADU ZASLUŽITE“ primarno je  humanitarnog karaktera i njegov osnovi cilj je da priča o raku kod djece bude univerzalna, da se podjednako odnosi na svu djecu koja su se borila/izborila i koja se bore za ozdravljenje, pri tome ne ističući niti jedno dijete jer je svaka borba sa rakom jedinstvena a podjednako teška.

Sekundarni ciljevi ovog konkursa su pozitivan uticaj na vršnjake, razvoj timskog rada, kolektivnog zajedništva, društvene brige, društvene odgovornosti te natjecateljskog duha zasnovanog na principima  fer i zdrave konkurencije.

Simboličnim nagradama, sa dva donatorska čeka u iznosu od po 150,00 KM,  nagraditi će se jedna fotografija, sa prigodnim sloganom podrške, učenika osnovnih škola i jedna fotografija, sa prigodnim sloganom podrške, učenika srednjih škola koje prikupe najveći broj oznaka „Like/Sviđa mi se“.

Napomena: Druge oznake/reakcije neće se uzimati u obzir, i njihov broj neće odlučivati o pobjednicima konkursa. 

 Prispjele fotografije na konkurs ne smiju sadržavati logotipe autora fotografije ili druga slična, naknadno uvrštena,  obilježja na fotografijama koja nisu predmet ovog konkursa.

U nagradnom konkursu pod jednakim uslovima imaju pravo sudjelovati učenici  osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Nagradni konkurs će biti raspisan od 03.02.2020. a fotografije, kao i prigodne slogane podrške, mogu se dostavljati na e mail adresu: amram_pipol@hotmail.com  do 11.02.2020.godine do 16.00.sati.

Prikupljanje oznaka „LIKE“ trajati će od 13.02. do 15.02.2020.godine do 20.00. sati kada će na službenoj Facebook stranici Udruženja „PIPOL“ biti proglašeni pobjednici nagradnog konkursa. Donatorski čekovi i plakete za društvenu odgovornost pobjednicima konkursa biti će uručeni najkasnije do kraja mjeseca februara 2020.godine.

Način učešća:

Na službenu email adresu: amram_pipol@hotmail.com od 03.02.2020. do 11.02.2020.godine do 16.00.sati  potrebno je  dostaviti:

– JEDNU KOLEKTIVNU/ODJELJENSKU FOTOGRAFIJU I PRIGODAN SLOGAN PODRŠKE ili GRUPNU FOTOGRAFIJU ČLANOVA ODREĐENE SEKCIJE SA PRIGODNIM SLOGANOM PODRŠKE (u skladu sa tematikom konkursa).

Jedno odjeljenje/sekcija može dostaviti samo jednu fotografiju i slogan podrške, a broj fotografija i slogana podrške na nivou škole nije ograničen.

– PRILIKOM DOSTAVLJANJA FOTOGRAFIJE I SLOGANA PODRŠKE OBAVEZNO NAVESTI SLJEDEĆE PODATKE:

                       – NAZIV ŠKOLE

                       – RAZRED I BROJ/OZNAKA ODJELJENJA ILI NAZIV SEKCIJE

                       -KONTAKT TELEFON PUNOLJETNE OSOBE KOJA PREDSTAVLJA ODJELJENJE/SEKCIJU.

 NAPOMENA: FOTOGRAFIJE MORAJU BITI U ADEKVATNOM FORMATU I NIJE DOZVOLJENO SLANJE FOTOGRAFIJA U WORD-u ILI NEKIM DRUGIM DOKUMENTIMA.  FOTOGRAFIJE I PORUKE PODRŠKE PRISPJELE NAKON 11.02.2020.GODINE NEĆE MOĆI UČESTVOVATI U TAKMIČARSKOM DIJELU, TE STROGO MOLIMO SVE ZAINTERESOVANE UČESNIKE DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH TERMINA.

Svim učesnicima biti će potvrđen prijem e mail-a, a ukoliko ne dobijete povratnu informaciju, znači da Vaš e mail nije stigao na našu adresu, te vas molimo da isti pošaljete ponovo ili nas kontaktirate na e mail adresu: udruzenje_pipol@hotmail.com ili na telefon broj 061 200 636.

NAPOMENA: UKOLIKO JEDNA ŠKOLA DOSTAVLJA VIŠE ODJELJENSKIH/SEKCIJSKIH FOTOGRAFIJA I SLOGANA PODRŠKE NA NAGRADNI KONKURS, SVAKU FOTOGRAFIJU ZAJEDNO SA SLOGANOM PODRŠKE I DRUGIM TRAŽENIM PODACIMA, JE POTREBNO DOSTAVITI SAMOSTALNO ( JEDNA FOTOFRAFIJA I SLOGAN PODRŠKE, POTREBNI PODACI – JEDAN E-MAIL).

 Pravila nagradnog konkursa :

Sve prispjele fotografije i slogani podrške biti će objavljeni na Facebook page – u Udruženja „PIPOL“ Tuzla, pod opcijom javno, u dva različita albuma: FOTOGRAFIJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA i FOTOGRAFIJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA.

Prilikom odabira pobjednika  u obzir će se uzimati samo oznake „Like/Sviđa mi se“ koje se nalaze na fotografijama objavljenim na  službenoj FB stranici Udruženja „PIPOL“.

NAČIN GLASANJA:

  – Označite fotografiju i poruku podrške (ili više njih) sa oznakom „Like/Sviđa mi se“.

 Završne odredbe:

Udruženje „PIPOL“ kao organizator konkursa poziva sve učesnike i cjelokupnu javnost da u provom planu bude humana strana ovog konkursa i da svi zajedno budemo podrška prvenstveno djeci oboljeloj i iziječenoj od raka, a potom i onima koji su na ovaj način odlučili iskazati solidarnost i podršku svojim vršnjacima.

Pozivamo sve učesnike i cjelokupnu javnost na fer i korektno natjecanje, zasnovano na pricipima „zdrave“ konkurencije, jer su nagrade i više nego simbolične.

Prije i tokom trajanja takmičarskog dijela – glasanja, strogo je zabranjeno isticanje (putem bilo kojeg savremenog načina komunikacije: na privatnim profilima učesnika i njihovih prijatelja, putem poruka na društvenim mrežama, SMS poruka, kao i putem svih drugih tradicionalnih i savremenih kanala komunikacije) da će se osvojena nagrada donirati u humanitarne svrhe, što podrazumijeva i strogu zabranu isticanja imena osoba kojima bi se ista donirala. Nakon osvajanja i preuzimanja nagrade, istu je strogo zabranjeno pokloniti/donirati trećim  pravnim licima ( udruženjima, organizacijama, ustanovama i slično…).

Udruženje „PIPOL“ kao organizator neće ulaziti u načine i metode prikupljana oznaka „Like/Sviđa mi se“   ali ističemo da  isti trebaju biti „organskog“ porijekla, sa profila koji dolaze sa B/H/S govornog (i/ili regionalnog) područja, te da je strogo zabranjena upotreba svih aplikacija ili bilo kojih drugih automatskih/savremenih načina/metoda za povećanje oznaka „Like/Sviđa mi se“. Strogo je zabranjeno i sponzorisanje fotografija od strane učesnika ili šire javnosti.

Svi učesnici koji budu koristili navedene aplikacije/metode biti će odmah diskvalifikovani iz daljnjeg natjecanja.

Tokom natjecanja dozvoljeno je dijeliti fotografije, pozivati prijatelje i širu javnost da vas podrže, ali u skladu sa principima „zdrave konkurencije“, poštenog i fer natjecanja.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne zloupotrebe te zadržava pravo da prilikom neželjenih i nekontrolisanih dešavanja i odstupanja o prvobitne svrhe konkursa, isti poništi bez obaveze raspisivanja novog konkursa.

03.02.2020.godine

Udruženje „PIPOL“