Konkurs za uposlenike u osnovnim i srednjim školama TK bit će poništen

Konkurs za prijem u radni odnos uposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona bit će poništen, a novi konkurs će biti raspisan uskoro.

Odluka je to Vlade Tuzlanskog kantona, kako bi se omogućilo kandidatima iz reda boračke populacije da koriste prava koja im garantira Zakon o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih obitelji ovog kantona.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Zlatan Muratović istaknuo je na konferenciji za medije da je do poništavanja konkursa došlo jer je određeni broj kandidata bio onemogućen da dostavi dokumentaciju vezanu za boračko invalidsku zaštitu. Pojasnio je da je potpisivanjem novog kolektivnog ugovora definirano da zaposlenici u nastavi imaju 35 dana godišnjeg odmora, pa je tako njihov godišnji odmor trajao do 18. augusta, što se podudarilo sa završnim terminima intervjua, kada je u pitanju ova konkursna procedura.

Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih obitelji ovog kantona je definisao da se prava mogu ostvariti iskuljučivo ako je osoba nezaposlena i da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, a ljudi koji su bili na godišnjem odmoru, nisu mogli to ostvariti.

Muratović je naglasio da će sve aplikacije koje su bile na prethodnom konkursu važiti u novom, osim dokumentacije po osnovu boračko invalidske zaštite i uvjerenja koja dokazuju pripadnost boračkim kategorijama.

Zaustavljanje ove konkursne procedure neće dovesti u pitanje kompletan konkursni proces koji treba da se završi u septembru. Također, neće doći u pitanje početak školske godine, a planirani intervjui se prolongiraju.

Pročitajte...