Konsultacije Antikorupcionog tima Vlade FBiH i nevladinih organizacija

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizator je konsultacija Antikorupcionog tima Vlade FBiH i nevladinih organizacija iz Tuzlanskog, Posavskog i Zeničko-dobojskog kantona. Konsultacije su organizirane s ciljem da se ojača saradnja institucija uključenih u provedbu strategija i programa za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva. Učesnici će razmijeniti i informacije o dosadašnjim aktivnostima u borbi protiv korupcije, predstaviti planove za budućnost, te identifikovati procese koji mogu otežati provođenje antikorupcionih mjera. Osim članova Antikorupcionog tima Vlade FBiH i predstavnika nevladinih organizacija, na konsultacijama u Tuzli  će učestvovati članovi antikorupcijskih timova ova tri kantona.