KPK: Privrednici ne očekuju promjene u poslovanju

Kantonalna privredna komora Tuzla izvršila je anketiranje privrednih subjekata o poslovnim očekivanjima u 2019. godini, po uzoru na ankete koje rade komore zemalja u okruženju. Privrednici ne očekuju da će doći do značajnijih promjena u poboljšanju poslovnog ambijenta. Privrednici su kao najnegativnije ocijenili cijene energije i sirovina te dostupnost radne snage, a slijede porezni sistem i javna uprava.

Pročitajte...