Kraće radno vrijeme šalter sale Gradske uprave Tuzla

U skladu sa datim preporukama kriznih štabova, a u cilju sprečavanja pojave i širenja koronavirusa, Gradska uprava Tuzla odlučila je da će se od danas, 23. marta, do daljnjeg, rad sa strankama u Centru za pružanje usluga građanima vršiti u vremenu od 8.30 -13,00 sati.

Sve dodatne informacije, korisnici usluga mogu dobiti putem telefona 035/307-409, 035/307-410 ili putem e-maila: maticniured@tuzla.ba.

Građanima se preporučuje da ostanu u domovima, te da u Centar dolaze samo u zaista hitnim slučajevima.

U slučaju hitnosti i u situacijama kada je to moguće, nastojat će se da se zahtjevi građana rješavaju telefonski ili putem e-maila.

 

Fena