Krešić: Migrantsku krizu moramo rješavati žurno

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić smatra kako je razvoj krize i povećani priljev ilegalnih migranata u BiH doveo u pitanje unutarnje kapacitete i resurse te od BiH napravio zemlju nezaobilaznu na migrantskoj ruti.

“Iako je BiH na migrantskoj ruti, kako se tvrdi, tranzitna država, sve veći broj migranata se zadržava u BiH jer ne mogu ući u EU. Ovo je državni problem i mora mu se žurno i bez odlaganja pristupiti u državnoj nadležnosti, uz suradnju sa susjednim zemljama i EU”, poručio je zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić, priopćeno je iz HDZ-a BiH.

Upozorio je da je stanovništvo BiH u mnogim područjima ugroženo te da svakodnevno lokalne vlasti apeliraju i traže pomoć i zaštitu od države.

“Građani strahuju od nastavka nekontroliranog rasta broja migranata i boje se za svoje domove, imovinu i sigurnost u svojim sredinama. Zakoni postoje, ali se ne primjenjuju. Moramo uspostaviti mehanizme djelovanja koji će dati kvalitetniji odgovor na problem migrantske krize nego što je to bilo do sada jer je evidentno da nismo na najbolji način odgovorili problemu s kojim smo suočeni”, ocijenio je zamjenik ministra sigurnosti BiH.

To što u BiH nije poznat točan, pa ni približan broj migranata, smatra Krešić, dodatno komplicira odgovor na ovaj problem, ali i daje sliku ozbiljnosti stanja u BiH.

“Postojeći resursi moraju se u potpunosti staviti u funkciju, posebno kada je u pitanju kontrola granice. Jedan od naših fokusa je granica na istoku, kako bismo pokušali ograničiti priljev migranata, provjeravati njihove podatke i kontrolirati kretanje u BiH. Ljudski, financijski, tehnički i smještajni kapaciteti moraju se osposobiti kako migrantska kriza ne bi prerasla u humanitarnu katastrofu. Problem migracija se u najskorijem roku mora staviti pod kontrolu, a to je teško bez funkcionalne državne vlasti”, zaključio je Krešić.