Krizni štab F BiH preporučuje organizovanje online nastave na fakultetima

Za koji dan počinje nova akademska godina. Preporuka Kriznog štaba Federacije je da se međusobni kontakti smanje na minimum. S tim u vezi napomonju da znatan broj studenata na studije dolazi iz drugih gradova, borave u studentskim centrima, vikendom odlaze kući, tako da je njihove kontakte skoro pa ne moguće pratiti, zbog čega i jeste izražen rizik od inficiranja .