KU CZ i CK Tuzlanskog kantona potpisali ugovor o formiranju Službe zaštite i spašavanja

Kapacitet i osposobljenost organizacija Crvenog križa na našem području, prevashodno Crvenog križa Tuzlanskog kantona u spašavanju i zaštiti ljudi i materijalnih dobara i formalno su priznati. U Kantonalnoj upravi civilne zaštite , sa predstavnicima ove organizacije, potpisan je ugovor o formiranju Službe zaštite i spašavanja kao prilika za još snažniji angažman u slučaju prirodnih nesreća i drugih nepogoda u Tuzlanskom kantonu…

Pročitajte...