LAF U SRCU subota 21:30 (06.01.2018.)

Mladi student prisiljen se je zaposliti kao kućna pomoćnica u naizgled sređenoj porodici. U bolnici, na vježbi, Vladimir, student medicine, dolazi u sukob sa profesorom, potom gubi ilegalni krevet u studentskom domu i razočarava devojku koja ga voli. Vladimir se zaposli u porodici Save Mitrovića kao kućna pomoćnica. Sa kutlačom, usisivačem i knjigom treba izdržati do zadnjeg ispita. Ali, Vladimir će zajedno sa Buletom saznati kako njihova mladost i spontanost remete sve što dodirnu. Ruši se porodična sreca kao kuća od karata, sređenost se pretvara u haos, život postaje komedija puna dugova i bez ijednog cilja.

Pročitajte...