LJUBAVNA PRAŠINA, film /utorak 03.03.2020. 21:00/ (12+)

Sudbina spoji neuspješnog pisca i meksičku konobaricu u vezu s mnogo uspona i padova…