Lukavac uskoro dobija kolektore za prečiščavanje vode

Općina Lukavac objavila je tender za izvođenje radova na izgradnji kolektora za oborinske vode i kolektora otpadnih voda kako bi se grad povezao sa lokacijom za centralni uređaj za prečišćavanje u Lukavcu.  Procjenjena vrijednost radova je nešto više od 4 miliona maraka. Korist će biti višestruka jer će se riješiti i problemi vodosandbijevanja u ovoj općini a osigraće se i bolja zaštita od padavina, te riješiti problem korita dijela rijeke Spreče. Više u video prilogu…

sagovornik: Edin Delić, načelnik općine Lukavac

Pročitajte...