Mahmutbegović: Usvojiti zakon o upotrebi znakovnog jezika

Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović upriličila je danas sastanak s delegacijom Saveza udruženja gluhih i nagluhih Federacije Bosne i Hercegovine predvođenom sekretarom Saveza Sulejmanom Čakovićem.

Predstavnici Saveza su potpredsjednicu informirali o načinu njihovog organizovanja, kao i sa činjenicom da na području Federacije, po njihovim procjenama, živi oko 28.000 ljudi s tim oblikom invaliditeta. Istaknuti su, nažalost, mnogi oblici diskriminacije koji su prisutni u društvenoj zajednici i svakodnevnici i koji gluhim i nagluhim osobama umnogome otežavaju životne prilike.

Zajednički je konstatovano da se u društvenoj zajednici i društvu u cjelini moraju učiniti dodatni napori s ciljem educiranja i podizanja svijesti građana o ovom obliku invaliditeta koji, vrlo često i u većini slučajeva, nije “na prvu” uočljiv, te se upravo na taj način i otvara i širi prostor za moguće oblike diskriminacije i društvenog nerazumijevanja.

– U podizanju društvene svijesti moraju biti uključeni svi relevantni subjekti i društvo u cjelini mora pokazati neophodan stepen senzibiliteta prema ovoj kategoriji osoba sa invaliditetom – istakla je potpredsjednica Mahmutbegović.

Sekretar Čaković je podvukao da je, zasigurno jedan od najuočljivijih oblika društvene diskriminacije prema gluhim i nagluhim osobama taj da u Federaciji BiH ne postoji zakon o upotrebi znakovnog jezika. Upravo iz te činjenice proizilazi čitav spektar diskriminacija koje gluhe i nagluhe osobe ili u potpunosti ili djelimično isključuju iz pojedinih društvenih tokova unutar njihovih životnih zajednica.

– To je krajnje nedopustivo i hitno se mora pristupiti usvajanju zakonskog rješenja upotrebe znakovnog jezika u Federaciji BiH – naglasio je sekretar Čaković.

Potpredsjednica Mahmutbegović je radu i aktivnostima Saveza dala punu podršku te izrazila neophodnost hitnog rješavanja problema upotrebe znakovnog jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

– Generalno se mora povećati društvena osjetljivosti prema ovoj ranjivoj kategoriji stanovništva uz stavljanje naglaska na jačanje kapaciteta školskih i edukativnih institucija prilagođenih gluhim i nagluhim osobama, kao i stvaranje boljeg i povoljnijeg privredno-poslovnog ambijenta za poslovanje kompanija koje zapošljavaju i osposobljavaju gluha i nagluha lica – zaključila je Mahmutbegović, saopćeno je iz Kabineta potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine.

(RTVTK/FENA) L.A.

Pročitajte...