Mali broj oboljelih od gripe u Tuzlanskom kantonu

Prema podacima nadležnih službi za sada nema masovnijeg obolijevanja od gripe. Tome u mnogome doprinose niske temperature koje onemogućavaju razvoj virusa. Gripa je sezonska virusna bolest. Infekcija nastaje udisanjem virusa. Prenosi se sa čovjeka na čovjeka preko kapljica i disajnog sistema, koje se šire govorom, kašljanjem i kihanjem.