Mašović od Graziana zatražio pomoć u procesu deminiranja u BiH

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine generalpukovnik Senad Mašović razgovarao je danas s predsjedavajućim Vojnog komiteta Evropske unije generalom Claudiom Grazianom.

Tokom telefonskog razgovora dva generala su razmijenili informacije o situaciji u vezi pandemije Covid-19, trenutnim i budućim aktivnostima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i situaciji u Centralnoafričkoj Republici (CAR), gdje pripadnici Oružanih snaga BiH učestvuju u Misiji obuke EU.

General Mašović upoznao je generala Graziana o postojećim problemima i zatražio podršku Vojnog komiteta EU, naročito kada je u pitanju proces deminiranja u BiH.

Oružane snage BiH se usljed neusvajanja budžeta suočavaju s nedostatkom određene opreme koja je prijeko potrebna za nastavak procesa humanitarnog deminiranja na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.

General Graziano je još jednom istakao posvećenost Vojnog komiteta EU i čelnika EU zemljama zapadnog Balkana te obećao da će se maksimalno angažirati u podršci rješavanja tih problema.

U uvjetima ograničenog kretanja uzrokovanog panedmijom Covid-19, general Graziano i general Mašović će nastaviti ovu vrstu komunikacije kako bi se međusobno informirali te bili u mogućnosti kroz interakciju reagirati na eventualne izazove po principu solidarnosti.

General Mašović je pozvao generala Graziana u posjetu Oružanim snagama BiH, izražavajući nadu da će se ona realizirati u septembru kada bi se detaljnije razgovaralo o načinima saradnje i podrške odbrambenom sistemu Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

Fena

Pročitajte...