Medical Institute Bayer Tuzla i OKK Sloboda potpisali Sporazum o saradnji

Danas su u prostorijama Bayer instituta u Tuzli ugovor o saradnji potpisali direktor  prof. dr. Elmir Jahić i predsjednik OKK Sloboda Aid Berbić.

Ovom prilikom je istaknuto da na ovaj način institut želi pomoći košarkaškom klubu da ostvari svoje ambicije i sa druge strane doprinese svojim aktivnostima u pomoći pružanja zdravstvenih usluga sportašima iz domena njihove djelatnosti.

Sa druge strane i Aid Berbić je bio zadovoljan činjenicom da je jedan od partnera u budućnosti biti i ovaj Institut.

Košarkašima će biti omogućene usluge i praćenje njihovog zdravlja u saradnji sa medicinskim timom kluba.

Već na narednoj utakmici u nedjelju protiv Bosne ime instituta Bayer će biti medju sponzorima kluba, a značajno je da će se na ovaj način zdravstveni tretman igrača podići na još viši nivo u svrhu zaštite njihovog zdravlja i prevencije u slučaju pojave bilo koje vrste zdravstvenog problema.