MFS EMMAUS pruža pomoć povratnicima, socijalno ugroženim osobama i migrantima

Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” je domaća, nevladina humanitarna organizacija osnovana 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć potrebna. Ova organizacija pruža pomoć povratnicima, socijalno ugroženim osobama i migrantima.

Pročitajte...