Ministar Džidić primio u posjetu delegaciju Crvenog krsta TK

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, Esad Džidić primio je u radnu posjetu predstavnike Crvenog križa Tuzlanskog kantona (CKTK).

Ovom prilikom ministar Džidić se podrobnije upoznao sa položajem i radom Crvenog krsta, dosadašnjim aktivnostima i projektima planiranim u 2021. godini. Također, izražena je zahvalnost za podršku koju Crvenom krstu kontinuirano pruža Vlada Tuzlanskog kantona, kao i resorna kantonalna ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, i zdravstvo. Posebna zahvalnost Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak je iskazana zbog uvažavanja i prepoznatosti uloge i aktivnosti koju Crveni krst kontinuirano provodi. Ovom prilikom predstavnici Crvenog krsta su zamolili da se ovogodišnja podrška ovoj organizaciji zadrži na nivou prošlogodišnje, kako ne bi došla u pitanje realizacija planiranih aktivnosti. Također je razgovarano i o mogućoj realizaciji zajedničkih projekata koji bi bili usmjereni na pomoć najugroženijim kategorijama građana Tuzlanskog kantona.

U ime Ministarstva sastanku je prisustvovao i sekretar Ministarstva Anto Iljkić, dok su delegaciju Crvenog krsta Tuzlanskog kantona sastanku prisustvovali predsjednica CKTK Razija Majstorović, sekretar Merima Sarajlić i projekt koordinator u Crvenom križu TK Tanja Bijedić.

Pročitajte...