Ministar unutanjih poslova TK Midhat Dobrnjić u Živinicama razgovarao o obnovi zgrade Policijske uprave

U Živinicama je na svečan način obilježeno donošenje odluke o mobilisanju rezervnog sastava policije na početku odbrane Bosne i Hercegovine. Neposredno pred početak svečanosti ministar unutrašnjih poslova TK Midhat Dobrnjić se sastao sa čelnicima Policijske uprave Živinice. Okosnica razgovora bila je obnova zgrade u kojoj je smještena ova policijska uprava. Opširnije u video prilogu….