Ministar za sigurnost BiH i premijer TK razgovarali o migrantskoj krizi

Za samo dva mjeseca i sedam dana u BiH je ušlo 3.560 evidentiranih migranata. Dnevno u našu zemlju uđe prosječno 100 migranata, od čega ih 80 posto završi  Tuzli. Trenutno u Tuzli, što u urbanom djelu šatorskog naselja, što u pokretu, što u privatnom smještaju, ima između 700 i 800 migranata. Unazad tri sedmice evidentan je povećan priliv migranata što situaciju sa migrantima dovodi do nivoa krize. O rješavanju ovog problema razgovaralo se danas u Tuzli na sastanku  kantonalnog premijera Denijala Tulumovića sa državnim ministrom za sigurnost Fahrudinom Radončićem.