Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK: Sufinansiranje projekata manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obezbijedilo je ukupno 135.000 maraka za sufinansiranje projekata odnosno programa manifestacija kulture i izdavačke djelatnosti. Od ove godine novina je da pravo podnošenja zahtjeva imaju i fizička lica, uz uslov da su autori programa/projekta izdavačke djelatnosti za koji podnose zahtjev. Kakvi su uslovi i kriteriji za podnošenje zahtjeva provjerili smo u resornom ministartvu.

Za sufinansiranje programa, odnosno projekata manifestacija kulture Vlada TK obezbijedila je iznos od 115.000 KM. Prema utvrđenim uslovima, kriterijima i postupcima svaki podnosilac zahtjeva za manifestacije kulture može predložiti samo jedan program/projekt i ostvariti pravo na sredstva u maksimalnom iznosu do 7.000 maraka.

– Za manifestacije kulture mogu aplicirati pravna lica koja imaju sjedište na području TK, zatim da su registrovani za obavljanje kulturnih djelatnosti najmanje godinu dana, da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa i da predloženi program/projekat nisu dobili sredstva sa drugih budžetskih pozicija iz budžeta TK u 2021. godini, i naravno da se program/projekat realizuje u 2021. godini, pojasnila je Selma Bešić Čerkezović, stručni savjetnik za kulturu i informisanje.

Za programe/projkte izdavačke djelatnosti predviđeno je 20.000 KM. Od ove godine novina je da pravo podnošenja zahtjeva imaju i fizička lica, uz uslov da su autori programa/projekta izdavačke djelatnosti za koji podnose zahtjev. Iz resornog ministarstva napominju da se ne radi o javnom pozivu, te poručuju svim zainteresovanim da što prije podnesu zahtjev.

– Jer u jednom trenutku Ministarstvo će na osnovu pristiglih prijava formirati komisju koja će dalje vrijednovati te projekete. Želim napomenuti da se od prošle godine raspodjela sredstava vrši na jedan dosta transparentniji način iz razloga što se formira komisja koja se sastoji od istaknutih stručnjaka iz oblasti kulture koji vrijednuju projekte u skladu sa utvrđenim kriterijima i na taj način stvaraju se preduslovi da se na adekvatan način nagrade programi i projekti koji zaista vrijede, istakla je Bešić Čerkezović.

Ovakvim načinom i pristupom raspodjele sredstava da se ne ide putem javnog poziva, nego da se pozivaju zainteresovani korisnici da podnesu svoje zahtjeve, Ministarstvo nastoji da u oblasti kulture ojača kapacitete udruženja i ustanova kako bi mogli da privuku sredstva i sa viših nivoa vlasti, pojašnjava naša sagovornica.

– Kroz samo to iskustvo pisanja projekata, zatim kasnije pravdanja tih sredstava oni jačaju svoje kapacitete i dolaze u poziciju da mogu aplicirati i na projekete viših nivoa vlasti. Naša intencija u konačnici jeste da izgradimo te njihove kapacietete kako bi mogli privlačiti i sredstva od projekata međunarodnih donatora, zaključila je.

Kriteriji za vrednovanje projekata i programa manifestacija kulture predviđaju i adekvatnu zastupljenost gradova/općina TK. Također, postoje i određeni projekti koji se vrednuju na osnovu tradicije, kao što su Kikićevi susreti, manifestacija koja se ove godine održava 48.put i predstavlja manifetaciju koja ima najdužu tradiciju održavanja i kao takva duži niz godina je podržana od strane Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

(RTVTK)

Pročitajte...