Ministri BiH sa komandantom EUFOR-a na deminerskoj lokaciji u Kalesiji

Komandant EUFOR-a generalmajor Reinhard Trischak obišao je deminersku lokaciju nedaleko od Kalesije, 120 km sjeverno od Sarajeva, gdje je bio domaćin ministrima BiH i predstavnicima BHMAC-a. Delegacija je sletjela helikopterom EUFOR-a nedaleko od Tuzle i imala priliku da prisustvuje deminerskim operacijama, saopćili su iz Glavne komande EUFOR-a u BiH.

Ministrica civilnih poslova Ankica Gudeljević i ministar odbrane Sifet Podžić dan su proveli u društvu Saše Obradovića, direktora Centra za uklanjanje mina u BiH. EUFOR-ov stručnjak za deminiranje i eksplozivna sredstva pukovnik Markus Haider objasnio je da je sistem deminiranja putem metode vraćanja zemljišta, koja se koristi da se od mina očisti 928 km² koliko se procjenjuje da ih je preostalo u zemlji, brži od ranije korištenih strategija.

EUFOR-ova uloga u deminiranju sada je obučavanje i savjetovanje, a bosanskohercegovačke agencije na teren šalju svoje ekspertske timove kako bi od mina očistili ugrožena područja. Međunarodni donatori daju doprinos humanitarnom deminiranju u BiH tako što obezbjeđuju uređaje za detekciju i tešku mehanizaciju. Ograničenja zbog pandemije COVID-19 znatno su otežala deminerske aktivnosti ove godine, a EUFOR planira da sa početkom nove školske godine u septembru ponovo aktivira Timove za obrazovanje o opasnostima od mina.

Komandant EUFOR-a je izjavio: „Vraćanje zemljišta predstavlja budućnost uklanjanja i uništavanja starih mina i podržava naš trajni napredak ka sigurnom okruženju. Ograničenja zbog COVID-a spriječila su ove aktivnosti tokom nekoliko mjeseci, tako da ovaj nastavak deminerskih aktivnosti svima pokazuje pravac u kome se trebamo kretati.“

U BiH je trenutno aktivno 478 deminerskih projekata vraćanja zemljišta, a procjena je da je njima obuhvaćeno 182.000 mina. Primjenom ovog pristupa deminiranju skratit će se ukupno vrijeme potrebno za deminiranje, a financijska sredstva koja stoje na raspolaganju biće efikasnije upotrijebljena, saopćeno je iz Glavne komande EUFOR-a u BiH.

Pročitajte...