Mnogo ruralnog stanovništva bez pristupa kontrolisanim izvorima vode za piće

Po trenutnim podacima za BiH, više od jedne trećine ukupnog stanovništva, uglavnom u ruralnim područjima, nema pristup kontrolisanim izvorima vode za piće, navedeno je na završnoj konferenciji projekta “Voda za sve” koja je danas održana na Ilidži.

Od toga broja,gotovo dvije trećine stanovnika se oslanja na lokalne vodovodne sisteme, a preostali dio na individualne izvore vode za piće. Pri tome u oba modela vodosnabdijevanja, u najvećem broju slučajeva usluga vodosnabdijevanja se ne provodi u skladu sa propisanim standardima.

Predstavnici MDP Inicijative iz Doboja su prezentirali na konferenciji trenutnu situaciju u oblasti vodosnabdijevanja na selima u BiH, a eksperti iz Srbije i Hrvatske su predstavili stanje u susjednim zemljama.

Na osnovu iskustava Hrvatske iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji, Vesna Grizelj Šimić, ekspertica u oblasti upravljanja vodama, posebno je istakla potrebu pravovremenog usklađivanja postojećih praksi i zakonodavstva u svakoj zemlji sa direktivama EU, koje regulišu principe upravljanja vodama i standarde kvaliteta vode za piće.

Navedeno je da je u Srbiji samo 12 posto lokalnih vodovoda pod upravom javnih komunalnih preduzeća, sa riješenim vlasništvom, dok se istovrememno u Hrvatskoj oko sedam posto stanovnika u ruralnim područjima snabdijeva vodom za piće putem lokalnih vodovoda, kojima ne upravljaju javni operateri.

U diskusiji je konstatovano da je nadležnost za uslugu vodosnabdijevanja na jedinicama lokalne samouprave i da tu nadležnost treba dosljedno provoditi i u urbanim i u ruralnim sredinama. Uvođenje novih modela upravljanja seoskim vodovodima unaprijedilo bi kvalitet usluge vodosnabdijevanja i doprinijelo dosljednom poštivanju međunarodnih konvencija koje propisuju pravo na sigurnu vodu za piće.

Učesnici konferencije su zaključili da bi se organi viših nivoa vlasti u BiH trebali aktivnije uključiti u rješavanje ovog problema, jer je važeća zakonska procedura za izgradnju i legalizaciju seoskih vodovoda komplikovana i skupa. Prvi korak u pravcu rješavanja tog problema jeste formiranje baze podataka svih lokalnih vodovodnih sistema, koju bi trebale uspostaviti i održavati lokalni organi uz podršku i koordinaciju viših nivoa vlasti.

Projekt “Voda za sve” finansirala je EU sa 184.212 eura, a cilj projekta bio je dati doprinos kreiranju uslova za značajno povećan pristup sigurnoj i dostupnoj vodi za piće za sve bh. građane. Projekt je realizovao Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja, zajedno sa Udruženjem za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH” iz Bihaća, saopćili su organizatori.

Konferencija je okupila predstavnike resornih ministarstava i agencija na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, jedinica lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća i operatera lokalnih vodovodnih sistema, kako bi zajednički sagledali trenutnu situaciju o oblasti vodosnabdijevanja ruralnih područja Bosne i Hercegovine i kreirali preporuke za njeno unapređenje.

Pročitajte...