Mora se ostvariti potpuna autonomija Univerziteta u Tuzli

Nakon presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz jula ove godine, Tuzlanski kanton, Vlada i Skupština dužni su u roku od 6 mjeseci izmijeniti Zakon o visokom obrazovanju, odnosno njegove odredbe uskladiti sa Ustavom i Okvirnim zakonom. Podsjetimo, apelacija je uslijedila po zahtjevu Općinskog suda Tuzla, a nakon tužbe jedne od deset smijenjenih dekana nakon Izmjena zakona o visokom obrazovanju iz spetembra 2016. godine.
Osim dekana, u vrlo kratkom roku, smijenjeni su tada prodekani, rektor, prorektori, direktor Studentskog centra i cijeli Senat. Na novinarsko pitanje postavljeno kantonalnom premijeru hoće li Tuzlanski kanton, u predviđenom roku ispoštovati Odluku Ustavnog suda BiH, uslijedio je odgovor kako je upravo akademska zajednica predložila postepeni slijed stvari.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine protuustavnim je našao dvije odredbe koje postoje u Zakonu o visokom obrazovanju, a koje su dovele do politizacije Univerziteta u Tuzli. Time su ukinute autonomija i akademske slobode, koje su zagarantirane članovima 1. i 2. Okvirnog zakona i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Hoće li s Presudom usklađeni Zakon o visokom obrazovanju vratiti autonomiju na Univerzitet ?
Smijenjeno je tada 70 ljudi, a što je nezapamćeno u evropskoj i svjetskoj akademskoj zajednici, komentirala je nakon presude profesorica Amra Odbašić, koja je svojom tužbom i pokrenula cijelu priču. Novinare je zanimalo, postoji li mogućnost da se dekani ponovo vrate na ranije dužnosti.
Premijer Tuzlanskog kantona zaključuje, da ne samo depolitizacije, već potpuna autonomija Univerziteta u Tuzli, mora biti konačan cilj.