MZ Dragunja: Posjeta predstavnica Crvenog križa Ukrajine

Sve smo starija populacija, pa programi „njege i pomoći u kući“ kao i „aktivnog starenja“ zahtjevaju razmjenu iskustava od lokalnog do viših nivoa organizovanja. Ove sedmice u posjeti BiH -i, tačnije gradu Tuzla bila je delegacija Crvenog križa Ukrajine koja želi unaprijediti ove vidove pomoći starijim osobama….