Na današnji dan 1994. oslobođen sjeverni dio općine Gradačac

U Gradačcu je obilježena godišnjica akcije „Istok 94“, kada je oslobođen sjeverni dio ove općine. Delegacije su odale počast žrtvama i položile cvijeće na spomen obilježja, a potom su u koloni sa građanima i učenicima pješačili preko Mionice, Ahmetaša i Unkića do Sibovca,  gdje je održan historijski čas. Organizatori i nekadašnji komandant 107. viteške motorizovane brigade Sadan Imamović podsjetili su na značaj ove bitke za odbranu.  Gradačac je tokom rata od 1992. do 1995. godine pretrpio ogromna razaranja jer je bio u direktnom kontaktu sa neprijateljskim snagama i 75 % teritorije je bilo prohodno za tenkove, što je neprijatelju olakšavalo probijanje linija. Učesnici kažu da je na području općine Gradačac padalo i po 5 000 granata dnevno. U junu 1992. godine kompletno stanovništvo je evakuisano i premješteno uglavnom u Srebrenik i Tuzlu, dok su se na linijama vodile teške bitke. „Mi smo svakodnevno na našoj teritoriji imali  jedinice iz Srebrenika, Gračanice, Lukavca, Banovića, Tuzle… Branili smo Gradačac jer smo znali da ako Gradačac,   ne daj Bože, padne da je to koridor do Majevice i postojala je mogućnost da se Gračanica povuče jer ne bi mogla da opstane, a samim tim dolazio je u pitanje opstanak Tuzle i drugih krajeva“, rekao je Sadan Imamović, nekadašnji komandant 107. viteške motorizovane brigade.  Neke od značajnijih akcija bile su: ZAPAD 92. kada su vraćene privremeno zauzete teritorije, sela Rajska, Novalići i Jasenica, te akcija ISTOK 94 kada je vraćen sjeverni dio općine Gradačac. Bitke su se vodile 10 dana. Za to vrijeme, poginulo je 20 boraca: 16 iz Gradačca i četiri iz Srebrenika.  „Dan 17. 10. 1994. g. kad je Armija BiH izvojevala veličanstvenu pobjedu nad agresorom oslobodila 25 kvadratnih kilometara gdje su naše snage otvorile prednji kraj neprijateljske odbrane u širini od 6-7 km , pomjerili neprijatelja i zauzeli novu liniju, kanal: Topčagić, Visovi, Breskvik i Taborište”, rekao je Munever Beširović, predsjednik JOB „Unija veterana“ Gradačac.  Godišnjica akcije „ISTOK 94“ obilježena je odavanjem počasti žrtvama, polaganjem cvijeća na spomen obilježja, pješačenjem u koloni do Sibovca gdje je održan historijski čas.  „Omladina, djeca, učenici i građani su uzeli učešće u ovom maršu mira. Obilježavamo ovaj značajam datum da se taj dan koji zaista predstavlja jednu od slavnih stranica naše historije ne zaboravi, pogotovo kad je u pitanju 107 viteška motorizovana brigada“,  rekao je Enir Šakić, predsjedavajući OV Gradačac.  Također u okviru obilježavanja značajnih datuma u Gradačcu u ponedjeljak, 22. oktobra biće obilježena i bitka za oklopni voz, koja je 1992. godine značila prekretnicu nakon zarobljavanja velike količine naoružanja što je doprinjelo odbrani. S obzirom na historijski značaj, ovaj datum je proglašen i Danom općine Gradačac. Tim povodom u ponedjeljak će biti održana i svečana sjednica OV  Gradačac.